Warsztat licencyjny
MTQ – RODZINA PRODUKTÓW

diagnoza i rozwijanie odporności psychicznej w biznesie

 

MTQPlus, MTQ 48 i MTQ4Cs

dodatkowy moduł na temat wykorzystania modelu 4C w biznesie

 

Najbliższe warsztaty otwarte

 

21,23,26 kwietnia 2021 – ONLINE

Cena: 1600 netto

Forma 

Dwa podejścia do certyfikacji: dla tych, którzy zaprzyjaźnili się z homeofiice’ową rzeczywistością i pracują online i dla tych, którzy wolą formę tradycyjną. W obu przypadkach przykładamy wagę do tego by uczestnicy zakończyli kurs dobrze przygotowani do pracy nad odpornością psychiczną na bazie MTQ.

Uzyskana licencja uprawnia do posługiwania się całym wachlarzem badań  pomiaru odporności psychicznej opartym na modelu 4C brytyjskiej firmy AQR International (MTQ48, MTQPlus).

Warsztaty rozszerzone o dodatkowy moduł poświęcony zastosowaniu modelu 4C w biznesie.

 

Certyfikacja ONLINE

3x4h warsztatów online

zadania do wykonania pomiędzy spotkaniami

 

CERTYFIKACJA KLASYCZNA

2 dni intensywnych warsztatów

CEL

Przygotowanie uczestników do spójnej pracy z modelem 4C poprzez:

 • Zapoznanie z modelem Odporności Psychicznej (OP)
 • Przybliżenie wpływu odporności na wydajność, zachowania i samopoczucie.
 • Nauczenie korzystania z narzędzia MTQ48 w pracy indywidualnej jak również grupowej i  spsobu prezentowania informacji zwrotnej.
 • Zapoznanie z szeroką gamą aplikacji dla narzędzia i modelu w obszarach rozwoju kompetencji, efektywności pracy, zmiany, zdrowia i dobrostanu.
 • Zrozumienie, jak rozwijanie odporności psychicznej może pomóc w radzeniu sobie ze stresem, presją, problemami i wyzwaniami.
 • Zrozumienie i uświadomienie, w jaki sposób narzędzie może wspierać podnoszenie wydajności osobistej zarówno na poziomie indywidualnym, a przez to organizacyjnym.

Zakres merytoryczny 

Czym jest odporność psychiczna

 • Odporność psychiczna (OP) jako czynnik warunkujący zachowania w sytuacjach trudnych
 • Definicja
 • Wyjaśnienie modelu 4C
 • Czynniki budujące OP w codziennym życiu zawodowym i prywatnym
 • Badania i rozwój koncepcji
 • Rezyliencja i twardość psychiczna
 • Odporność i wrażliwość psychiczna
 • Uwarunkowania genetyczne i wpływ społeczny na odporność psychiczną
 • Przyczyny dyskomfortu stresu i frustracji w codziennej pracy wynikające z aktualnej sytuacji

Diagnoza odporności psychicznej

 • Statystyka w badaniach kwestionariuszowych
 • Rodzaje testów
 • Kwestionariusz MTQ48
 • Analiza wyników
 • Informacja zwrotna po badaniu kwestionariuszem MTQ48
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej na podstawie wyników badania
 • Etapy informacji zwrotnej na podstawie badania
 • Wnioski rozwojowe
 • Badania grup i analiza wyników grup i zespołów

Zastosowanie modelu w organizacjach

 • Analiza czynników budujących presję i stres, w odniesieniu zarówno do indywidualnych potrzeb pracowników, jak i z perspektywy organizacji
 • Do czego może się przydać wspieranie odporności psychicznej w organizacji
 • W jakich konkretnych sytuacjach może to być kluczowe
 • Co chcemy/możemy tymi narzędziami osiągnąć
 • Jakich efektów możemy się spodziewać z perspektywy indywidualnej pracownika, jak i organizacyjnej

Rozwijanie odporności psychicznej

 • Metody, narzędzia i sposoby pracy z odpornością psychiczną
 • Wypracowanie pomysłów na praktyczne zastosowanie poznanej metodologii, podejścia, technik, ćwiczeń i narzędzi na różnych szczeblach organizacji i w codziennej pracy uczestników
 • Wybór przynajmniej 2 nowych działań, których wdrożenie przez uczestnika wpłynie pozytywnie na jeden, kluczowy dla niego w tej chwili, obszar odporności psychicznej.

Otrzymasz

 • Certyfikat AQR International potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności związanych z modelem Odporności Psychicznej i narzędziem MTQ48.
 • Dostęp do indywidualnego konta na platformie AQR obsługującej MTQ48.
 • 2 jednostki MTQ48
 • Indywidualną sesję coachingową ukierunkowaną na budowanie odporności psychicznej
 • Indywidualną konsultację wybranego przez siebie projektu biznesowego/warsztatu pod kątem budowania odporności.
 • Niezbędną wiedzę i kilka narzędzi do posługiwania się zarówno modelem jak i arkuszem MTQ48 by mogli od razu zacząć wykorzystywać Model 4C.