Warsztat licencyjny
MTQ – RODZINA PRODUKTÓW

diagnoza i rozwijanie odporności psychicznej

 

MTQPlus, MTQ 48 i MTQ4Cs

 

Najbliższy termin

Warszawa 30-31.07.2022

warsztaty stacjonarne

CEL

Przygotowanie do spójnej pracy z modelem 4C poprzez:

 • Zapoznanie z modelem Odporności Psychicznej (OP)
 • Przybliżenie wpływu odporności na wydajność, zachowania i samopoczucie.
 • Nauczenie korzystania z narzędzia MTQ48 w pracy indywidualnej jak również grupowej i  spsobu prezentowania informacji zwrotnej.
 • Zapoznanie z szeroką gamą aplikacji dla narzędzia i modelu w obszarach rozwoju kompetencji, efektywności pracy, zmiany, zdrowia i dobrostanu.
 • Zrozumienie, jak rozwijanie odporności psychicznej może pomóc w radzeniu sobie ze stresem, presją, problemami i wyzwaniami.
 • Zrozumienie i uświadomienie, w jaki sposób narzędzie może wspierać podnoszenie wydajności osobistej zarówno na poziomie indywidualnym, a przez to organizacyjnym.

Otrzymasz

 • Certyfikat AQR International potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności związanych z modelem Odporności Psychicznej i narzędziem MTQ48.
 • Dostęp do indywidualnego konta na platformie AQR obsługującej MTQ48.
 • 2 jednostki MTQ48
 • Indywidualną sesję coachingową ukierunkowaną na budowanie odporności psychicznej
 • Indywidualną konsultację wybranego przez siebie projektu biznesowego/warsztatu pod kątem budowania odporności.
 • Niezbędną wiedzę i kilka narzędzi do posługiwania się zarówno modelem jak i arkuszem MTQ48 by mogli od razu zacząć wykorzystywać Model 4C.

 

 

Model 4C

Zakres merytoryczny 

Czym jest odporność psychiczna

 • Odporność psychiczna (OP) jako czynnik warunkujący zachowania w sytuacjach trudnych
 • Definicja
 • Wyjaśnienie modelu 4C
 • Czynniki budujące OP w codziennym życiu zawodowym i prywatnym
 • Badania i rozwój koncepcji
 • Rezyliencja i twardość psychiczna
 • Odporność i wrażliwość psychiczna
 • Uwarunkowania genetyczne i wpływ społeczny na odporność psychiczną
 • Przyczyny dyskomfortu stresu i frustracji w codziennej pracy wynikające z aktualnej sytuacji

Diagnoza odporności psychicznej

 • Statystyka w badaniach kwestionariuszowych
 • Rodzaje testów
 • Kwestionariusz MTQ48
 • Analiza wyników
 • Informacja zwrotna po badaniu kwestionariuszem MTQ48
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej na podstawie wyników badania
 • Etapy informacji zwrotnej na podstawie badania
 • Wnioski rozwojowe
 • Badania grup i analiza wyników grup i zespołów

Zastosowanie modelu w organizacjach

 • Analiza czynników budujących presję i stres, w odniesieniu zarówno do indywidualnych potrzeb pracowników, jak i z perspektywy organizacji
 • Do czego może się przydać wspieranie odporności psychicznej w organizacji
 • W jakich konkretnych sytuacjach może to być kluczowe
 • Co chcemy/możemy tymi narzędziami osiągnąć
 • Jakich efektów możemy się spodziewać z perspektywy indywidualnej pracownika, jak i organizacyjnej

Rozwijanie odporności psychicznej

 • Metody, narzędzia i sposoby pracy z odpornością psychiczną
 • Wypracowanie pomysłów na praktyczne zastosowanie poznanej metodologii, podejścia, technik, ćwiczeń i narzędzi na różnych szczeblach organizacji i w codziennej pracy uczestników
 • Wybór przynajmniej 2 nowych działań, których wdrożenie przez uczestnika wpłynie pozytywnie na jeden, kluczowy dla niego w tej chwili, obszar odporności psychicznej.