Podstawy wzmacniania odporności psychicznej w zespole

warsztat dla menedżerów

NajbliższY warsztat otwarty

20 kwietnia 2021 – ONLINE

Cena : 800zł netto

Forma 

Dla tych, którzy zaprzyjaźnili się z homeofiice’ową rzeczywistością wersja online. Dla tych, którzy wolą formę tradycyjną – na sali. W obu przypadkach przykładamy wagę do tego by było praktycznie.

 

ONLINE

1×6 h  online

 

 

Na Sali

2 dni intensywnych warsztatów

CEL

Przygotowanie uczestników do świadomej pracy z odpornością psychiczną poprzez:

 • Uświadomienie przełożenia odporności psychicznej na zachowania, samopoczucie, efektywność indywidualną i zespołową
 • Zapoznanie z modelem odporności psychicznej 4C
 • Przełożenie modelu na praktyczne działania menedżerskie
 • Przygotowanie merytoryczne do dbania o odpowiedni poziom odporności psychicznej w zespole
 • Diagnozę własnej odporności.

Zakres merytoryczny 

Czym jest odporność psychiczna

 • Odporność psychiczna (OP) jako czynnik warunkujący zachowania w sytuacjach trudnych
 • Definicja
 • Wyjaśnienie modelu 4C
 • Czynniki budujące OP w codziennym życiu zawodowym i prywatnym
 • Rezyliencja i twardość psychiczna
 • Odporność i wrażliwość psychiczną
 • Uwarunkowania genetyczne i wpływ społeczny na odporność psychiczną
 • Przyczyny dyskomfortu stresu i frustracji w codziennej pracy wynikające z aktualnej sytuacji

Rozwijanie odporności psychicznej

 • Metody, narzędzia i sposoby pracy z odpornością psychiczną innych
 • Wypracowanie pomysłów na praktyczne zastosowanie poznanej metodologii, podejścia, technik, ćwiczeń i narzędzi na różnych szczeblach organizacji i w codziennej pracy uczestników

Zastosowanie w PRAcy z Zespołem

 • Analiza czynników budujących presję i stres, w odniesieniu zarówno do indywidualnych potrzeb pracowników, jak i z perspektywy zespołu
 • Mapa odporności zespołu
 • Odporność a wdrażanie zmian
 • Korzyści i konsekwencje stojące za wysoką/niską odpornością
 • Jakich efektów możemy się spodziewać z perspektywy indywidualnej pracownika, jak i organizacyjnej

Otrzymasz

 • Dostęp do badania MTQ48 wraz z omówieniem
 • Niezbędną wiedzę i kilka narzędzi do posługiwania się zarówno modelem jak i arkuszem MTQ48 by mogli od razu zacząć wykorzystywać Model 4C. 
 • Dyplom potwierdzający udział w warsztacie
 • Upust 10% na badanie MTQ48 dla członków zespołu

EFEKTY

#większa spójność i świadomość w myśleniu o sobie zarówno w kontekstach zawodowych, jak i prywatnych #większa odwaga w podejmowaniu decyzji i mierzeniu się z ich konsekwencjami #większa stabilność emocjonalna w sytuacjach trudnych #większa samodzielność decyzyjna i odpowiedzialność za działania #szybsze “podnoszenie się” i wyciąganie wniosków z porażek #mniejsza frustracja w zmianach #lepsze radzenie sobie z konfliktami #wzrost poczucia pewności siebie i świadomości własnej samooceny.