Norbert Grzybek

Model 4C – Zaangażowanie

Zaangażowanie w rozumieniu modelu 4C

Definicja: ta skala  mierzy zakres, w obrębie którego dana osoba jest w stanie wytrwać w realizacji celu lub powierzonego zadania. Poszczególni ludzie różnią się pomiędzy sobą stopniem skoncentrowania na celach lub realizowanych zadaniach. Niektórzy łatwo się rozpraszają, nudzą lub koncentrują swoją uwagę na innych celach, podczas gdy inni są w stanie łatwiej wytrwać w zamierzeniach.

Osoby uzyskujące wysokie wyniki na tej skali są w stanie zarządzać swymi sprawami i osiągać rezultaty nawet w obliczu ciążących nad nią restrykcyjnych i określonych terminów.
Osoby osiągające wyniki na drugim końcu skali muszą być wolna od tego rodzaju wymagań, by móc efektywnie pracować.

Badania pozwoliły na wyodrębnienie dwóch obszarów podrzędnych:

Zorientowanie na cel: osoby notujące wysokie wyniki na tej skali są skoncentrowane na osiąganiu swych celów i zamierzeń. Najprawdopodobniej są w stanie efektywnie ustalać priorytety, planować i organizować.

Finalizacja: osoby osiągające wysokie wyniki na tej skali z większym prawdopodobieństwem dostarczą to, do czego się zobowiązały. Najprawdopodobniej „dołożą wszelkich starań” i osiągną satysfakcję (być może ulgę) z uzyskanego rezultatu.

 Indykatywnie zgeneralizowane zachowania osób  wrażliwych i odpornych:

WrażliwiOdporni
W przypadku pojawiających się trudności trudno im finalizować zadania Szybko rezygnują z zaangażowania Wykazują się niską wiarą we własne możliwości pokonania pojawiających się przeszkód Na każdą nową zmienną patrzą w kategoriach przeszkody, bariery, utrudnienia Mają mniejszą zdolność do utrzymywania wysokiego poziomu wysiłku Często racjonalizują swoje podejście przedstawiając przekonująco brzmiące powody niemożności zrealizowania zadania Zatrzymują się często w pół drogi, nie szukając nawet wsparcia czy pomocy Często cele wydają im się przytłaczające Warunkują swoje zaangażowanie czynnikami zewnętrznymi, na które nie maja wpływu Mogą dokonać autosabotażu w celu uniknięcia konieczności realizowania zadań Niechętnie podejmują wysiłek Wykonują wyłącznie absolutnie niezbędne minimum  Zwykle realizują powierzone im zadania, nawet w trudnych warunkach Posiadają zapas energii wewnętrznej pozwalający na utrzymywanie wysokiego poziomu wysiłku Są wytrwałe w dążeniu do celu Ze względu na swoja bezkompromisowość, mogą być przez innych klasyfikowane jako osoby ciężkie we współpracy Zwykle wykazują się większym obiektywizmem Cele przekształcają na możliwe do wypełnienia zadania Dostarczają rezultaty na czas Potrafią priorytetyzować swoje wysiłki i działania Wykonują nawet te zadania, z którymi nie do końca się zgadzają Lubią być obiektywnie oceniani i testowani Chętnie biorą na siebie odpowiedzialność Ustanawiają wysokie standardy dla siebie i innych Są wobec nich konsekwentni  

Oryginalny wpis na stronie https://wojtekgrad.pl