Norbert Grzybek

Model 4C – Wyzwania

Wyzwania w rozumieniu modelu 4C

Definicja: Ludzie różnią się swoich podejściach do wyzwań. Niektórzy uważają wyzwania i problemy za szanse, natomiast inni skłaniają się do postrzegania sytuacji wyzwania jako zagrożenia.

Niniejsza skala, mierzy zakres, w jakim dana osoba skłonna jest postrzegać wyzwanie jako szansę. Osoby osiągające wysokie wyniki na tej skali mają tendencje do aktywnego wyszukiwania sytuacji umożliwiających samodzielny rozwój, podczas gdy osoby notujące niskie wyniki będą unikać sytuacji wyzwania – ze strachu przed porażką lub niechęci do wysiłku.

Badania pozwoliły na wyodrębnienie dwóch obszarów podrzędnych:

Gotowość do nagięcia się: osoby osiągające wysokie wyniki na tej skali, będą otwarte na zmiany i nowe doświadczenia. Chętnie się uczą i są przygotowane do zarządzania ryzykiem.

Pozytywne podejście do każdego wyniku: osoby osiągające wysokie wyniki na tej skali widzą pozytywne aspekty w każdym wydarzeniu. Są w stanie dostrzec szanse tam, gdzie inni widzą tylko zagrożenia. Nie zniechęcają się niepowodzeniami.

 Indykatywnie zgeneralizowane zachowania osób  wrażliwych i odpornych:

WrażliwiOdporni
Będą unikać sytuacji wyzwania Patrzeć na takie sytuacje poprzez lęk przed nieznanym, strach przed porażką lub niechęć do wysiłku Osoby te mogą czuć się onieśmielone wyzwaniami ich częstotliwością i wagą. Nie czują się komfortowo w niestabilnych środowiskach, starają się zminimalizować możliwość wystąpienia zmian Preferują pracę w środowisku o ściśle ustalonych procedurach i w takim środowisku najlepiej się sprawdzają. Preferują przewidywalne sytuacje i zdarzenia Reakcja na nieoczekiwane zmiany może im zając dużo czasu. Niektóre ich reakcje mogą być odbierane jako destruktywne ze względu na opór przed zmianą  

kopia ze strony https://wojtekgrad.pl