Norbert Grzybek

Model 4C – Kontrola

przedruk ze strony https://wojtekgrad.pl

Kontrola w rozumieniu modelu 4C

Definicja: Kontrola to zakres, w którym osoba czuje, że steruje swoim życiem. Niektóre osoby wierzą, że mogą wywrzeć znaczący wpływ na swoje środowisko pracy i życia, wnieść różnicę, dokonać zmian. Z drugiej strony, inni czują, że wynik zdarzeń jest poza ich osobistą kontrolą oraz, że nie są w stanie wywrzeć jakiegokolwiek wpływu zarówno na samych siebie, jak i innych.

Badania pozwoliły na wyodrębnienie dwóch obszarów podrzędnych:

Poczucie wpływu na własne życie: osoby osiągające wysoki wynik na tej skali wierzą w to, że kontrolują swoje życie. Czują, że ich plany nie zostaną zniweczone i że faktycznie mogą swym działaniem wnieść nową wartość. Osoby wrażliwe w tych obszarach, maja poczucie, że w życiu, rzeczy im się przydarzają, a one same są niczym liść na wietrze o kierunku ruchu którego decyduje to co się dzieje na zewnątrz.

Umiejętność zarządzania emocjami: osoby osiągające wysokie wyniki na tej skali są lepsze w kontrolowaniu swoich emocji. Potrafią utrzymywać swoje lęki w ryzach. Ich reakcje emocjonalne częściej są adekwatne do sytuacji, natężenia bodźca, oraz osadzone w kontekście celu, który chcą osiągnąć. U osób wrażliwych występują nieoczekiwane, nawet dla nich, wybuchy emocjonalne, całkowicie nieadekwatne do tego, co się dookoła nich dzieje.

 Indykatywnie zgeneralizowane zachowania osób  wrażliwych i odpornych:

WrażliwiOdporni
Uważają, że nie mają wpływu na swoje życie, Uważają, że znajdują się na łasce wydarzeń i otaczających ich ludzi Są nerwowi i spięci Zdarzają im się niekontrolowane i nieadekwatene do sytuacji wybuchy emocjonalne Mogą wprowadzać do otoczenia niepokój z powodu przeżywanych i przerastających ich lęków Często nie doceniają własnego wkładu w realizację zadań Umniejszają soje dokonania … „udało mi się” Często emocjonalnie reagują na krytykę Okazują gniew lub irytację, gdy sprawy nie idą po ich myśli Ciężko im wykonywać więcej niż jedno zadanie na raz W stresowych sytuacjach „zamierają” Mogą spanikować w sytuacji gdy obarczy się ich odpowiedzialnością  Mają przekonanie, że w pełni kontrolują swoje życie Wierzą, że są w stanie zrealizować swoje cele Bywają uważani za nieustępliwych Wierzą, ich działania zawsze wnoszą istotne różnice Mogą negatywnie reagować na pojawiające się przeszkody, na których pokonanie nie mają wpływu Czują, że kreują świat dookoła siebie Potrafią kontrolować swoje emocje Trudno ich sprowokować i zdenerwować Niewrażliwi na złośliwe komentarze Wierzą, że są w stanie wnosić nową jakość Dobrze planują i zarządzają czasem Przyjmują jednocześnie wiele zobowiązań, wiedząc, jak sobie z nimi poradzić Mogą mieć tendencję do postrzegania innych ludzi, jako problemy, z którymi trzeba i można sobie poradzić  

Kontrola w rozumieniu modelu 4C

Definicja: Kontrola to zakres, w którym osoba czuje, że steruje swoim życiem. Niektóre osoby wierzą, że mogą wywrzeć znaczący wpływ na swoje środowisko pracy i życia, wnieść różnicę, dokonać zmian. Z drugiej strony, inni czują, że wynik zdarzeń jest poza ich osobistą kontrolą oraz, że nie są w stanie wywrzeć jakiegokolwiek wpływu zarówno na samych siebie, jak i innych.

Badania pozwoliły na wyodrębnienie dwóch obszarów podrzędnych:

Poczucie wpływu na własne życie: osoby osiągające wysoki wynik na tej skali wierzą w to, że kontrolują swoje życie. Czują, że ich plany nie zostaną zniweczone i że faktycznie mogą swym działaniem wnieść nową wartość. Osoby wrażliwe w tych obszarach, maja poczucie, że w życiu, rzeczy im się przydarzają, a one same są niczym liść na wietrze o kierunku ruchu którego decyduje to co się dzieje na zewnątrz.

Umiejętność zarządzania emocjami: osoby osiągające wysokie wyniki na tej skali są lepsze w kontrolowaniu swoich emocji. Potrafią utrzymywać swoje lęki w ryzach. Ich reakcje emocjonalne częściej są adekwatne do sytuacji, natężenia bodźca, oraz osadzone w kontekście celu, który chcą osiągnąć. U osób wrażliwych występują nieoczekiwane, nawet dla nich, wybuchy emocjonalne, całkowicie nieadekwatne do tego, co się dookoła nich dzieje.

 Indykatywnie zgeneralizowane zachowania osób  wrażliwych i odpornych:

WrażliwiOdporni
Uważają, że nie mają wpływu na swoje życie, Uważają, że znajdują się na łasce wydarzeń i otaczających ich ludzi Są nerwowi i spięci Zdarzają im się niekontrolowane i nieadekwatene do sytuacji wybuchy emocjonalne Mogą wprowadzać do otoczenia niepokój z powodu przeżywanych i przerastających ich lęków Często nie doceniają własnego wkładu w realizację zadań Umniejszają soje dokonania … „udało mi się” Często emocjonalnie reagują na krytykę Okazują gniew lub irytację, gdy sprawy nie idą po ich myśli Ciężko im wykonywać więcej niż jedno zadanie na raz W stresowych sytuacjach „zamierają” Mogą spanikować w sytuacji gdy obarczy się ich odpowiedzialnością  Mają przekonanie, że w pełni kontrolują swoje życie Wierzą, że są w stanie zrealizować swoje cele Bywają uważani za nieustępliwych Wierzą, ich działania zawsze wnoszą istotne różnice Mogą negatywnie reagować na pojawiające się przeszkody, na których pokonanie nie mają wpływu Czują, że kreują świat dookoła siebie Potrafią kontrolować swoje emocje Trudno ich sprowokować i zdenerwować Niewrażliwi na złośliwe komentarze Wierzą, że są w stanie wnosić nową jakość Dobrze planują i zarządzają czasem Przyjmują jednocześnie wiele zobowiązań, wiedząc, jak sobie z nimi poradzić Mogą mieć tendencję do postrzegania innych ludzi, jako problemy, z którymi trzeba i można sobie poradzić